بسم الله القویّ

امروز صبح که خواستم صبحانه بخورم ایده جالبی به ذهنم رسید! ترکیب شیر، موز و کاکائو! انقدر ذوق زده شدم که زودتر درستش کنم بخورم ببینم چه مزه ای میده 😋

ولی خب شانس ندارم که😂

در شیر انقدر محکم بود که هرچقدر زور زدم باز نشد😐 ولی من اصلا نمیخواستم حقیقتو قبول کنم و برم بشینم سر جام😂 در نتیجه به روش های غیر معمول متوسل شدم! 

"باز کردن در پلاستیکی شیر با قیچی"

انقدر با قیچی تلاش کردم تا بالاخره باز شد💪 لبخند پیروزی رو لبام اومد😎

نتیجه اخلاقی اش این شد که "سمج بودن جواب میده" 😂😂😂

عکس های مرحله به مرحله 😂: