بسم الله المحبوب

این ها همه نظرات شخصی خودم راجع به این کتابه که دارم مینویسم.

- معرفی کوتاه کتاب :