بسم الله


ناراحتی؟

ناراحت نباش.

:)


شما که نمیای اینورا

یهو دیدی ما اومدیم اونورا

:)


شاعر میفرماد :

دوریِ راه به نزدیکیِ دل چاره شود...

:)


ولی خب متاسفانه گزینه نزدیکیِ دل رو هم نداریم😂

#بی_چاره_طور

:)


بیخیال بابا

بخند بره...

:)