راستِ ماجرا اینه که من نمیدونم دقیقا داره چی میشه!

ولی خب میدونم که داره یک اتفاقاتی میوفته!

دلم میخواست میرفتم مینشستم تو ذهنت😂 جای عجیبیه!

نمیدونم چه کنم.

با خودم.

با خدای خودم.

حتی با بقیه آدمایی که تو میتونستی جای هرکدومشون باشی.

نامرد نباش دیگه!

آفرین :)