بسم الله
امروز با بقیه روزا فرق داشت!
یک ‌فرق خوب :)
تا باشه از این فرقا😂