خدای مهربانم⁦❤️⁩


امشب دارم با خودم فکر میکنم که چی میشد اگه همه خبرها خوب بودن؟! اگه همش اتفاقای خوب میوفتاد؟! اگه دائما سرخوش بودیم و قهقهه میزدیم؟! اگه همیشه اونقدر انرژی داشتیم که وایستیم پشت تور والیبال؟! اگه غذاهامون هیچ وقت شور یا بی نمک نمیشد؟!

اصلا چی میشد  اگه آرزوهامون همیشه کنارمون بودن...

خدا آرزوهاتونو نگه داره واستون⁦❤️⁩

« دختری شبیه آرزو »