داشتم به یک سالی که به همراه دانشجوی دندون بودن گذشت، فکر میکردم. خب خنده‌ام گرفت. بعدش فکر کردم چقدر پرماجرا بوده ها!

دیدم شب عیده گفتم بیام بنویسم یکم :) دل چارتا مومن شاد شه 😂

از خنده دارترین ماجراهای این سال، خواستگاری هاشه😂

اگه چندتا رو نادیده بگیریم، به طور جدی از آبان، آذر پارسال شروع شد...

از سوتی هام موقع حرف زدن نگم براتون😂 البته معمولا فقط خودم میفهمم.

از این بگم که وسط یک خواستگاری رسمی یاد جمله معروفم افتادم که « دختر باید تو کمد بخنده»😂 و به زور خودمو کنترل کردم که پهن نشم وسط پذیرایی و به جاش سرمو انداختم پایین و لبخند زدم هی!😂

یک بارم تا اومدم بلند شم ساعتم از مچم باز شد و افتاد😂 یک صدای مهیبی داد که جرأت نداشتم زیر پامو نگاه کنم😶😂

یک بار بخاطر بی فرهنگی، انقدر عصبانی شدم که کل مدت اخم داشتم فکر کنم.😂 خداروشکر خودشون فهمیدن که باید برن سمت درب خروج :) وای وای وقتی یادم میوفته چقدر غر غر کردم بعد این خواستگاریه خنده ام میگیره😂

یک بار هم بعد خواستگاری، همه چی رو فراموش کردم😂 اصلا یادم نمیومد چی گفتیم😂 عاقا نخندینا بار اولم بود. 😅خدا سرتون میاره😂

یک بارم موقع خداحافظی انقد همه چی قاطی شده بود، به دختر خانواده اشون گفتم خدافظ زحمت دادیم😂😂😂😂😂 اینو اون باید میگفت😆

از صحبت های مسخره خانواده ها که نگم براتون😂 اصولا هم آب و هوا🤔 این میگه چقدر گرم شده اون میگه آره واقعا خیلی گرم شده😂😂😂 بقیه سر تکون میدن. ما هم چشممون از این پدر به اون پدر منتقل میشه هی😂 البته یک مورد بود پررو بود وسط بحث اونم نظر میداد😂😂😂

وای یکبار بحث رفت سمت دندونپزشکی بعد هم رسیدن به اینکه دستمون تو دهن مردمه و هرهر خندیدن😐😂 به من رحم نمیکنی به بچه خودت رحم کن😂

یک بار مامان بزرگِ خانواده اومد خانوم و آقا رو جدا کرد😐 من موندم اون وسط که بالاخره کدوم طرف باید برم بشینم😂😂😂 یعنی قشنگ قیمه ها رو ریخت تو ماستا😂

یک سوالی هم هست که هربار میپرسم خنده‌ام میگیره😂 ولی خب دیگه نمیگم چیه😂😂😂

از تند تند کتاب خوندنام قبل خواستگاری که نگم براتون😂 حمله ور میشم سمت کتابخونه ام. یک دور همه چیزو چک میکنم. بعد به خودم دلداری میدم که بعدا میخونم کامل😂 ولی عمرا😂

از پشت صحنه های خواستگاری نگم😂 نه دیگه اینو واقعا نمیگم😂😂😂

من بزرگترین خواسته ام از خدا قبل هر خواستگاری اینه که سوتی زیاد ندم😂

دلیل این سوتی هام اینه که من همیشه خودِ خودِ واقعیمم :) ولی می‌ارزه!

بیایم خودمون باشیم...