بسم الله

ساعت ۳ عصره!

بعد از دو هفته انتظار...

بالاخره زنگ زدن :)

مدرسه مون رو میگم :)))

فردا بریم که ببینیم چی میشه!

یا علی ع