هی مینویسم هی میذارم تو پیش نویس ها!

همینا رو هم به زور میذارم منتشر شده بمونن😂