بسم الله الذی محبوب فی قلوب المومنین⁦❤️⁩

من عجیب شده‌ام

تو بیشتر...

من آرام تر شده‌ام، در عین اضطراب شدید درونم...

بعضی وقت ها دقیقا مثل حالا، سکوت میخواهم، تنهایی میخواهم و فکر، فکر و خیالِ تو

شاید که اینگونه باز هم تاب بیاورم

صبور بمانم

و آشوبِ درونم را در لبخند نصفه نیمه‌ای پنهان کنم

باز هم سر به زیر بیندازم

و عبور کنم

بی کلام...