بسم الله الذی سکن فی قلبی⁦❤️⁩


من هم دلم تنگ می‌شود...

هم از دور که می‌آیی، رو برمیگردانم

غربت در عشق کشیده‌ای که بدانی؟

من از ابتلاء به چشم‌هایت می‌هراسم