بسم الله المهیمن

بازم کار رو گذاشتم واسه دقیقه ۹۰!

 ای خدا بگم چیکار کنه منو😂 هی گفتم بشین بخون کتاباتو. یکم آماده باش! بعد گفتم بیخیال هر وقت لازم شد میخونم دیگه و الان چونان خری در گل نشسته ام! آخه چرا اینقدر عجله میکنن؟؟؟ اه 😐 یکم فرصت بدین خب🙄

الان معلوم نیست مجبورم تا کی بیدار بمونم که هم بتونم یکم کتاب بخونم هم به کارای دیگه ام برسم. خدایا خودت کمک کن🤗