بسم الله

میگه چرا ته متنت مینویسی یا علی ع؟!

چرا (ع) میذاری؟!

مرسوم نیست هیچکی نمیذاره!

میگم میدونم. ولی خب برام مهم نیست. من فکر میکنم باید بذارم، پس میذارم. چه مرسوم باشه، چه نباشه :)

هر کی به جایی رسید، از ادب رسید...

فرصت هامون رو از خودمون نگیریم! همین چیزهای به ظاهر کوچیک، یک جاهایی دستمونو میگیره...