وضعیت من همین الان:

تهران...

کنار خانواده...

آخه عیده :)))))