وضعیت من همین الان:

خونه خودمونم :))))

و خوشحالم از بابت خیلی چیزها...