وضعیت من همین الان:

بعد از یک هفتهسبتا شلوغ برگشتم خونه :)

تهران...