بسم الله الحکیم
وقتی خودم هم نمیدونم بالاخره چی میخوام؟! مثل بچگی هام که گشنه ام میشد ولی نمیدونستم دلم چی میخواد، الان هم نمیدونم دلم چی میخواد. مثل وقت هایی که دلت غذای خوشمزه میخواد ولی نه حسش هست بپزی نه بری بیرون بخوری نه حتی سفارش بدی! 
منم الان دقیقا حس و حالش رو ندارم :/
پس بریم که ببینیم دلمون چی میگه...
چاره دیگه ای هم هست؟!
بعید میدونم!