بسم الله الذی محبوب فی قلوب المومنین⁦❤️


هنوز هم ذهنم درگیر دوست داشتنه!

امروز عصر داشتم فکر میکردم که خب، چیزی که واقعا وجود داره، همونیه که نوشتم ولی یه چیزی این وسط گم شده، «فی الله» دوست داشتن...

هنوز برام یکم سخته. یعنی عادی نشده. عادت نکردم. باید حواسمو هی جمع کنم.

و اینکه اگه بخوام فی الله طور فکر کنم، باید بگم اصل وجود هر فرد، فارغ از ویژگی هایی که کسب کرده، دوست داشتنی و قشنگه.

و من اصلا حواسم به این نبود. ولی خب این دوست داشتن با اون دوست داشتن فرق داره. مثه دوست داشتن عام و خاص خدا. وقتی یکی رو خاص دوست دارم، خب قاعدتا یه خصلت های خاصی داشته. ولی اون کلی دوست داشتن، هیچ قید و شرطی  نداره. همین که خدا خلقش کرده باشه، کافیه.

این محبت فی الله خیلی شیرینه. راه آسون و کوتاه خدایی شدنه :)

«المتحابون فی الله یغبطهم الانبیاء و الشهداء»

باشد که رستگار شویم😁