بسم الله المحیی
تا اون روز به این موضوع دقت نکرده بودم که من چقدر پرروام😂
روزی که سر کلاس ریاضی پیش دانشگاهی، آقای کیوان یک سوال پای تخته نوشتن و گفتن خب حالا راه حل پیشنهاد بدین. طبق معمول نظرمو گفتم😁 گفتم مثلا فلان کار رو انجام بدین، آقای کیوان گفتن خب بعدش؟! گفتم اونو دیگه نمیدونم😂 گفتن خب فکر کن فلان چیزو به دست آوردم بعدش چیکار کنم؟ گفتم خب نمیدونم من فقط پیشنهاد دادم حل کردنش دیگه با شماست. آقای کیوان برگشتن و با خنده و خیلی غلیظ گفتن «بچه پررو» خودم هم خیلی خندم گرفت البته دیگه عادت کرده بودیم به شوخی های آقای کیوان :) 
چند روز بعدش یک چیزی شد که دقیق یادم نیست ولی بابام هم تو خونه بهم گفتن «بچه پررو» 😂😂😂😂
دیگه دیدم نهههه مثل اینکه واقعا بچه پررو بودم و خبر نداشتم😂
اینجانب یک بچه پررو می باشم :) 
پررو بودن که بد نیست! 
خلاصه برید و راضی باشید...