بسم الله القادر

میگه :

وای فاطمه

یجوری شیرین میخندی که

آدم کنارت معذب میشه اگه نخنده...