حیّ علی العزا...

با دعای مادرم

با دوتا چشم ترم

راهی میشم تا حرم

توی این مسیر، پای هر ستونی منتظر میمونم

توی هر قدم، عجل لولیک الفرج میخونم

تو یاد من دادی همین سینه زنی و گریه رو

میخونی توی حرم برام روضه‌های رقیه رو


نوحوا علی الحسین(ع)...

نوکرات دوباره همه جمع شدن زیر پرچمت

پای روضه غمت...

شنیدم که مادر تو اشک های ما رو میخره

اینو میده نوکرت...

پای محبتت سر میذارم حسین(ع)

چجور بهت بگم دوست دارم حسین(ع)


حبّ الحسین(ع)...

عشق فقط یه سرزمین

کرب و بلا برتره از عرش برین

حاجت من شده همین

زیارت الحسین(ع) یوم الاربعین


قدم قدم با یه علم

ایشالا اربعین میام سمت حرم


حیات من، ممات من

با اشک تو پاک میشه سیئات من

سفینة النجاة من

توی دستای رقیه‌اتِ براتِ من


با مدد شاه کرم

ایشالا اربعین میام سمت حرم...


التماس دعا✋