بسم الله المدبّر

امروز هم آرشیو شد!

مثل تمام روزهای جالب تحصیلیم😂

وقتی سر امتحان ژنتیک، استاد رو صدا زدم و گفتم که استاد احیانا تو این شجره، دوتا گزینه درست نیست؟

و استاد هم نه گذاشت نه برداشت😂 برگشت گفت خانوووم خیلی واضحه!!!! این چه سوالیه میپرسین!!!!

اولش خندیدم و گفتم شاید واقعا واضحه و من دارم به یک نکته‌ای توجه نمیکنم! ولی چندبار حل کردم و دیدم واقعا سوال اشتباهه😬

آخر امتحان انقدر بچه های دیگه هم بهش گفتن سوالت اشتباهه که خودش گفت اگر فکر میکنید سوالی اشتباهه، پشت پاسخنامه توضیح بدین.

وقتی  اومدم بیرون و از هرکی پرسیدم، تایید کرد که تو سوال شجره‌اش دو تا گزینه درست بوده، ناراحت شدم! از برخورد بد و غیرمنطقی و حق به جانب استاد! باز اگه من خنگ بودم و سوال خیلی چرتی پرسیده بودم، کمتر ناراحت می‌شدم...

بیخیال...

هرکس خودش مسوول رفتارهای زشت و قشنگشه.

الان ، نصفِ شب ، وقتی یادش میوفتم ، خنده‌ام میگیره😂

اینم مثل «ارسطو... داداش پرستو» و «بچه پررو» و «نماینده حقوق زنان» و «نمره ؟» و... موندگار شد تو ذهنم :))))