بسم الله الودود

نمیخوام این سنِ دوست داشتنی و خاص تموم بشه.

از اول دوسش داشتم و از وقتی ۱۸ ساله شدم، بیشتر سعی کردم برای ساختن بهترین تجربه های زندگیم :)

خیلی از اتفاقات خاص زندگیم رو پای همین هجدهمین ورقِ دفتر زندگیم نوشتم. چیزایی که مطمئنا تا آخر عمرم یادم میمونه. سه تا «اولینِ» بزرگ که آرزوم بودن رو برآورده کردیم :)

سه ماه و نیم مونده و یک آرزوی برآورده نشده!

و یک منِ کم طاقت شده...