بسم الله


امروز از صبح دارم از دست بابام میخندم تا الان.

صبح ادای دخترا رو درمیاورد. ناز میکرد😂

الانم اینجوری میکنه: دلم دلد(درد) میکنه😂😂😂

بهش میگم باباااا 😂 به تو هم سرایت کرده؟

میگه آره. خلیدم!

بابام😁

من😬😂

بسته آموزشی بالا بالا😶

تازه وقتی گفت هفته بعد امتحان میان ترم دارم، کلی خندیدم. اصن هنوز باورم نمیشه بابام جدی جدی دوباره دانشجو شده😂 وای فک کن بابام بیوفته😂😂😂

بابام خیلی خوبه⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩

عزیزم😂