بسم الله الحلیم

بعضی وقت ها ممکن است انسان خیلی خسته بشود و فقط دلش بخواهد غر بزند به زمین و زمان!

بعضی وقت ها هم خستگی آدم را کلافه میکند!

ولی بعضی وقت ها معادلات به هم میریزد...

هر لحظه خسته و خسته تر میشوی و لذت بیشتری میبری!!! انگار هرچه بیشتر خسته بشوی، بیشتر از خودت رضایت داری. خستگی شیرین ترین حس دنیا میشود وقتی برای خدا و برای دل کوچک خودت، خسته میشوی.

درست مثل اردو جهادی! مثل بازارچه خیریه! مثل ایستگاه صلواتی! مثل میزبانی برای شهدای گمنام!

این دقیقا همان حسی است که این روزها مدام تجربه میکنم و چقدر دلنشین است.

الان با تمام خستگی روی فرش های نمازخانه راه آهن دراز کشیده ام و از این خستگی خوشحالم!

پیش به سوی تهران...