بسم الله الطیف

بعضی وقت ها فقط شعر میتونه حالم رو خوب کنه! اونم از نوع «علیرضا آذر»اش!