کتابى که الان دارم میخونم:

نامیرا( صادق کرمیار )

کتاب هایى که کامل خوانده ام:  تا جایى که یادم مى آید!

پری‌دخت( حامد عسکری )

مردی به نام‌ اوه( فردریک بکمن )

قصه دلبرى( روایت مرجان دُرعلى )

گلستان یازدهم( روایت زهرا پناهى روا )

من او را دوست داشتم( آنا گاوالدا )

چراغ ها را من خاموش میکنم( زویا پیرزاد )

روى ماه خداوند را ببوس( مصطفى مستور )

بى قرارى( زولفو لیوانلى )

یک هفته در فرودگاه( آلن دوباتن )

خاطرات سفیر( نیلوفر شادمهرى )

قدرت و شکوه زن( در کلام امام و رهبرى )

نخل و نارنج( وحید یامین پور )

یادت باشد( روایت فرزانه مرادى )

کاش کسی جایی منتظرم باشد(آنا گاوالدا)

عشق و چیزهاى دیگر( مصطفى مستور )

ارمیا(رضا امیرخانى)

پایى که جاماند(سید ناصر حسینى پور)

قصه هاى منو بابام(Erich Ohser Plauen)

آفتاب در حجاب(سید مهدى شجاعى)

کشتى پهلو گرفته(سید مهدى شجاعى)

سقاى آب و ادب(سید مهدى شجاعى)

مطلع عشق(رهبر)

فلسفه حجاب(استاد شهید مرتضى مطهرى)

...

کتاب هایى که نصفه نیمه رها شدند:

عادت میکنیم( زویا پیرزاد )

بادبادک باز( خالد حسینى )

دخترى که رهایش کردى( جوجو مویز )

ذهن بى حصار( دکتر مجتبى لشکر بیوکى )

دا(سیده زهرا حسینى)

من زنده ام(معصومه آباد)

بیدارى ( مصطفى جمشیدى)

منِ او(رضا امیرخانى)

رازهایى درباره مردان(باربارا دی آنجلیس)

...