خب :)

میخوام اینجا به صورت مستقل راجع به گل و گیاه و نگهداریم ازشون بگم!

گفته بودم قراره از تابستونِ امسال شروع کنم، یادم نرفته :)

چندتا انتخاب دارم. با توجه به گرما و آفتاب شدید، نمیخوام تو حیاط نگهشون دارم. پس باید برم سراغ آپارتمانی‌هاش!

 یکیش شمعدونی هم بخاطر رنگ های متنوعش هم بخاطر سازگاریش با آپارتمان و هم اینکه فعالیت زیاد یا خیلی خاصی نمیخواد. البته به نظر من خیلی حساسه و مراقبت و عشق میخواد :)


یکی هم پیتوس! بخاطر مقاوم بودنش، آپارتمانی بودنش، رشد معرکه‌اش و سبز بودنِ خاصی که تو وجودش هست💚


یکی هم گلِ بنفشِ عمه خانم! که نمیدونم اسمش چیه😂 ولی خیلی نازه💜