بسم الله النور


با صداى خندهٔ خودم از خواب بیدار شدم...

از خوابی که تماما جامونده های دنیای واقعی رو به شکل دیگه ای برام تصویر کرد!

حتی حسادتی که تو دلم مونده بود رو خواب دیدم! و متعجبم چون فکر میکردم اصلا مشکلی با این قضیه ندارم ولی خب مثه اینکه دارم😂

کارها و حرف ها و خنده های جاموندهٔ این چند روز رو دیدم...

و چقد چسبید! چقد خنده هامون به دلم نشست. خنده های از ته دلمون...

آهای دنیای واقعی کِی قراره که برسی به رویاهام؟!