بسم الله الرحمان


عاقا من تازه فهمیدم ما یه ننه داشتیم به اسم ننه زینب!

واااای عاقا من دوسش دارم😍🙈♥️

کوجایی ننه؟؟؟

چقد جای یه ننه خالی بود تو زندگیم😁 حتما از این گوگولوهای نرمالو بوده🙈♥️ از این مهربون تپلا😍 

الهی قربونت برم که اومدی همه مونو سادات کردی💚

از اون شبی که فهمیدم ننه زینب داریم، دارم بهش فکر میکنم. واسش تعریف میکنم. از ریز و درشت زندگی :) از همه چیزایی که به هیچ کس جز یه ننه نمیشه گفت! :))) وای ننه زینب کاش بودی پیشم راهنماییم میکردی، حرف میزدی برام، نصیحتم میکردی یکم، چایی میخوردیم، موهامو میبافتی...

خلاصه که از من به شما نصیحت برید بگردید تو جد اندر جدتون یه ننه خوب پیدا کنید باهاش دردودل کنید😁

 البته خدا رو شکر یه مامان جون گوگولوی سبزالو نرمو دارم😌😍 ولی خب ننه هم لازمه!